HAMBA

Lukas 17:5-10

Belum ada komentar 72 Views

Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: … kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. (Luk. 17:10)

 

Hamba bukanlah tuan. Seorang hamba melakukan apa yang diperintahkan tuannya untuk dilakukan; hamba bekerja melayani dan menyenangkan hati tuannya.

 

Kepada murid-murid-Nya, Yesus berkata, “… hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna….” Pengikut Kristus adalah seorang hamba. Sebab, sebagaimana Yesus datang dan menjadi pelayan demikian juga pengikut-Nya menjadi hamba yang melayani. Seorang hamba dituntut taat dan setia kepada tuannya. Ketaatan terlihat di dalam melakukan perintah tuannya, semua dilakukan dengan sungguh dan benar. Setia berarti ia tidak berpaling dari tuannya, tidak lari meninggalkan tuannya. Seorang hamba hidup bergantung sepenuhnya kepada sang tuan. Tetapi bukan hanya taat dan setia, seorang hamba Tuhan juga haruslah memiliki karakter rendah hati; melakukan segala perintah tuannya tanpa mengharapkan pamrih, pujian dan/atau penghargaan apa pun juga dari tuannya. Sebab ia adalah hamba yang memang melakukan tugas dan perannya, “… kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.”

 

Pengikut Kristus adalah hamba Tuhan. Sudahkah kita benar- benar bersikap sebagai hamba yang taat dan setia? Apakah kita telah menjadi hamba yang rendah hati dalam melayani Tuhan? Atau justru kita masih bersikap seperti tuan yang ingin dilayani dan bukan melayani? Apakah kita masih lebih suka menyenangkan diri sendiri daripada menyenangkan hati Tuhan? (Pdt. Henni Herlina)

 

DOA:

Tuhan, sesungguhnya aku hamba yang tidak berguna, pakailah sesuai kehendak-Mu. Amin.

 

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom dengan tanda (**) wajib diisi.

Arsip kategori Renungan Harian
 • Kaya, Tetapi Terpecah
  1 Korintus 1:3-17
  Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata: Aku dari golongan Paulus. Atau aku dari golongan Apolos. Atau aku...
 • Saling Mendahului Memberi Hormat
  Roma 12:9-21
  Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan...
 • Kekurangan Menjadi Kelimpahan
  Yohanes 2:1-11
  Lalu kata Yesus kepada mereka: “Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.” Lalu mereka pun membawanya. (Yoh. 2:8) Air...
 • Kerajaan Allah Sudah Datang
  Lukas 11:14-23
  “Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.” (Luk. 11:20) Mukjizat dan...
 • Bahaya Percabulan
  1 Korintus 7:1-7
  … tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. (1Kor. 7:2)...