Menggetarkan Dan Memesona

Matius 28:1-10

Belum ada komentar 55 Views

… dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. (Mat. 28:8)

Rudolf Otto, seorang ahli teologi agama-agama, mendeskripsikan pengalaman bersama Allah sebagai Numinosum tremendum et fascinosum. Artinya, kenyataan kehadiran Allah yang mampu dicermati manusia sebagai “Yang Menggetarkan” (tremendum), sekaligus “Yang Memesona” (fascinosum). Walaupun kelihatan bertolak belakang, tetapi keadaan ini dapat kita temukan dalam pengalaman orang- orang yang dijumpai Allah dalam kitab suci.

Ada perasaan takut bercampur sukacita yang besar dalam diri para perempuan setelah mengalami pengalaman spiritual di Paskah pagi itu. Mereka takut, sebab Allah telah menunjukkan kuasa yang luar biasa dalam peristiwa kebangkitan, lengkap dengan kehadiran malaikat Tuhan yang sudah membuat gentar para penjaga makam. Namun, mereka juga mengalami sukacita besar, karena segala pengalaman luar biasa itu adalah tentang kemenangan Kristus atas maut. Kristus hidup dan kuasa kasih-Nya ternyata tidak dapat dihentikan oleh kematian. Sungguh menggembirakan! Dua perasaan yang saling berkelindan dalam diri ini adalah tanda yang sehat dalam diri orang-orang yang serius mau dijumpai dan berjumpa dengan Tuhan. Sebab, kita mengakui kemahakuasaan-Nya, sekaligus kasih-Nya yang menyapa kita. Dalam peribadatan, perenungan kitab suci dan pengalaman spiritual kita sehari-hari, apakah kita masih mengalami Allah sebagai “Yang Menggetarkan, sekaligus Yang Memesona”? [Pdt. Essy Eisen]

DOA:
Ya, Allah, Engkau sungguh agung, tetapi juga sungguh bersahabat denganku orang berdosa ini. Terima kasih ya, Allah. Amin.

Ayat Pendukung: Mzm. 118:1-2, 14-24; Yos. 3:1-17; Mat. 28:1-10
Bahan: Wasiat, renungan keluarga

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom dengan tanda (**) wajib diisi.

Arsip kategori Renungan Harian
 • Kaya, Tetapi Terpecah
  1 Korintus 1:3-17
  Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata: Aku dari golongan Paulus. Atau aku dari golongan Apolos. Atau aku...
 • Saling Mendahului Memberi Hormat
  Roma 12:9-21
  Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan...
 • Kekurangan Menjadi Kelimpahan
  Yohanes 2:1-11
  Lalu kata Yesus kepada mereka: “Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.” Lalu mereka pun membawanya. (Yoh. 2:8) Air...
 • Kerajaan Allah Sudah Datang
  Lukas 11:14-23
  “Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.” (Luk. 11:20) Mukjizat dan...
 • Bahaya Percabulan
  1 Korintus 7:1-7
  … tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. (1Kor. 7:2)...