Iman adalah Perkara Yang Tidak Kelihatan dan Yang Kelihatan

Ibrani 11:1-7

Belum ada komentar 60 Views

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibr. 11:1)

“Dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu”. Ini adalah sebuah peribahasa yang hendak mengungkapkan bahwa kita tidak akan dapat menyelami, mengetahui, atau menebak isi hati orang lain. Perasaan yang ada dalam hati sulit diketahui karena ia adalah sesuatu yang tidak kelihatan.

Penulis Ibrani mengatakan, “Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat” (Ibr. 11:1). Iman berkaitan dengan hal yang tidak kelihatan. Artinya, ketika kita beriman, itu merupakan perkara hati; ada dalam diri; sesuatu yang tidak kelihatan. Namun, iman juga adalah perkara yang kelihatan, yaitu melalui segala hal yang orang tunjukkan dalam perkataan dan perbuatan. Misalnya, kesaksian hidup Habel yang mempersembahkan kurban syukur kepada Allah; kesaksian Henokh yang hidup berkenan kepada Allah; dan kesaksian Nuh yang taat ketika disuruh membuat bahtera besar sementara hujan lebat belum terjadi. Kesaksian hidup orang-orang yang mengikuti kehendak Allah menjadi bukti yang kelihatan dari iman mereka kepada Allah.

Iman memang perkara hati; tidak kelihatan oleh orang lain; hanya diri sendiri dan Tuhan yang tahu. Namun, iman juga seharusnya merupakan perkara kesaksian yang kelihatan. Agar iman kita kelihatan, maka perkataan dan perbuatan kita seharusnya sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. [Pdt. Hendri M. Sendjaja]

REFLEKSI:
Tanpa perbuatan, iman tidak akan pernah menjadi kesaksian.

Ayat Pendukung: Mzm. 122; Kej. 6:1-10; Ibr. 11:1-7
Bahan: Wasiat, renungan keluarga.

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom dengan tanda (**) wajib diisi.

Arsip kategori Renungan Harian
 • Kasih Karunia Allah yang Tak Terbatas
  Roma 15:14-21
  … karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku … aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan...
 • INTROSPEKSI
  1 Tesalonika 4:1-12
  Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini...
 • Jangan Munafik!
  Matius 3:1-12
  “Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan...
 • KEADILAN
  Mazmur 72:1-7, 18-19
  Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja! Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu...
 • Followers atau Friends?
  Kisah Para Rasul 13:16-25
  Di dunia media sosial kita mengenal istilah followers dan friends. Keduanya terdengar mirip, tetapi berbeda makna. Followers adalah orang-orang...