DOA Tanda Peduli

Nehemia 1:1-11

Belum ada komentar 23 Views

Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit …. (Neh. 1:4)

Umum terjadi, ketika mengalami masalah atau pergumulan, orang meminta dukungan doa dari orang lain. Tetapi, mungkin ada juga orang yang menganggap doa sebagai sesuatu yang pasif sehingga tidak penting untuk dilakukan. Padahal, doa adalah sebuah kekuatan yang dapat mengawali sebuah tindakan kebaikan yang besar.

Hal inilah yang kita lihat dalam sikap Nehemia terhadap Israel. Kitab Nehemia mengisahkan tentang keadaan bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan. Keadaan bangsa Israel belum membaik. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Keadaan itu, akhirnya, didengar juga oleh Nehemia, juru minuman raja Artahsasta. Nehemia prihatin akan kondisi Israel itu. Ia menangis dan berkabung bagi Israel. Ia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Tindakan Nehemia ini merupakan tanda dan awal tindakan kepeduliannya bagi Israel. Setelah berdoa dan berpuasa, Nehemia menemui raja dan mendapat perkenanan raja untuk pergi ke Yerusalem dan menolong Yerusalem.

Tindakan Nehemia menunjukkan pada kita bahwa doa adalah bentuk kepedulian, dan memiliki kekuatan. Doa Nehemia mewujud dan memuncak dalam tindakannya pergi menolong Yerusalem. Kepedulian kita terhadap sesama yang menderita pun, seharusnyalah mewujud dalam tindakan nyata. Kita berdoa bagi mereka yang menderita, dan pada gilirannya, doa itu bertransformasi menjadi tindakan nyata. [Pdt. Hobert V.G. Ospara]

DOA:
Ajarlah kami ya, Allah untuk berdoa dan bertindak bagi sesama kami yang menderita. Amin.

Ayat Pendukung: Mzm. 34:2-9; Neh. 1:1-11; Ibr. 7:11-22
Bahan: Wasiat, renungan keluarga.

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom dengan tanda (**) wajib diisi.

Arsip kategori Renungan Harian
 • Saling Mendahului Memberi Hormat
  Roma 12:9-21
  Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan...
 • Kekurangan Menjadi Kelimpahan
  Yohanes 2:1-11
  Lalu kata Yesus kepada mereka: “Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.” Lalu mereka pun membawanya. (Yoh. 2:8) Air...
 • Kerajaan Allah Sudah Datang
  Lukas 11:14-23
  “Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.” (Luk. 11:20) Mukjizat dan...
 • Bahaya Percabulan
  1 Korintus 7:1-7
  … tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. (1Kor. 7:2)...
 • Membeli Karunia ALLAH
  Kisah Para Rasul 8:18-24
  Ketika Simon melihat, bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka...