Bukan Perkataan Hampa

Ulangan 32:44-47

Belum ada komentar 79 Views

“Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah, ke mana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya.” (Ul. 32:47)

Presiden Joko Widodo meminta kata-kata saling hujat di media sosial dihentikan. “Coba lihat di media sosial, bertahun-tahun saling mencela, menghujat, memfitnah, mencemooh, ujaran kebencian. Apakah ini mau kita teruskan?” katanya ketika menutup Kongres Luar Biasa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Cipayung, Jakarta, pada 14 Mei 2018. Itulah nasihat bermakna dari seorang pemimpin bangsa kepada rakyatnya.

Sebagai pemimpin umat Israel, Musa juga menyampaikan nasihat bermakna, yang bukan perkataan hampa. Bahkan Musa sendiri menegaskan kepada umat Israel, “Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu.” Pertanyaannya, perkataan apakah yang menyatakan “hidupmu” itu? Itulah perkataan nyanyian kesaksian tentang perbuatan kasih setia TUHAN kepada umat-Nya, yaitu kata-kata tentang kebesaran Tuhan Allah (lih. Ul. 32:1-43). Perkataan Musa itu menjadi peringatan yang diajarkan terus-menerus kepada anak-anak agar umat taat dan setia kepada TUHAN (ayat 46).

Nasihat bermakna, yang bukan perkataan hampa, tetapi menjadi hidup, kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah berkat nyata dari Allah bagi hidup kita. “Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati,” demikian Mazmur 119:2. Jadi, tetaplah membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan, maka
kita sungguh hidup! [Pdt. Norita Yudiet Tompah]

DOA:
Ya Tuhan, kiranya mulutku mengeluarkan perkataan bermakna dan menyatakan hidup sejati sesuai dengan firman-Mu. Amin.

Ayat Pendukung: Mzm. 90:1-6, 13-17; Ul. 32:44-47; Yoh. 5:39-47
Bahan: Wasiat, renungan keluarga.

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom dengan tanda (**) wajib diisi.

Arsip kategori Renungan Harian
 • Jangan Berhenti Di Kita
  Markus 16:19-20
  Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja …. (Mrk. 16:20) Apa yang akan dilakukan...
 • Mata Yang Melihat
  Ulangan 11:1-17
  “Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan TUHAN.” (Ul. 11:7) Ada orang-orang yang berpendapat, jika...
 • Jangan Pisahkan
  1 Timotius 6:11-12
  Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. (1Tim. 6:11) Ada...
 • Kamu Dan Aku Sahabat Yesus
  Yohanes 15:9-17
  “… Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku.” (Yoh....
 • KESETIAAN
  Ulangan 32:44-47
  “… supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini.” (Ul. 32:46) John Ernest...