Menyatakan Kebenaran

Kisah Para Rasul 23:12-35

Belum ada komentar 28 Views

Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya: “Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya.” (Kis. 23:17)

Kebenaran merupakan persesuaian antara pendapat dengan kenyataan. Dalam praktiknya, kenyataan tidaklah selalu dilihat dari satu sisi. Aspek penerimaan secara umum juga digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu kebenaran. Inilah kesulitan yang kerap dihadapi ketika hendak menyatakan kebenaran.

Kemenakan Paulus mendengar rencana sekelompok orang Yahudi, yang menyusun skenario pembunuhan terhadap Paulus. Ia lantas bergegas menemui dan menyampaikan kepada Paulus, perihal yang baru saja didengarnya itu. Tidak berhenti sampai di situ, kemenakan Paulus pun menyampaikan hal itu kepada kepala pasukan yang dipercaya untuk mengamankan Paulus. Tindakan kemenakan Paulus tersebut merupakan bentuk konkret menyatakan kebenaran. Kemenakan Paulus tidak sekadar menolong Paulus yang adalah saudaranya, melainkan ia mencegah terjadinya pembunuhan berencana oleh sekelompok orang Yahudi. Tindakan berani itu, tentu berisiko mengancam keselamatan nyawanya. Tetapi, ia tetap menyatakan kebenaran demi mewujudkan upaya peradilan sesuai hukum yang berlaku.

Takut mengambil risiko dan menanggung konsekuensi akibat menyatakan kebenaran, kerap menjadi alasan orang enggan menyatakan kebenaran. Namun, keadilan dan kebenaran tetap harus diperjuangkan dan diwujudkan sebagai panggilan kita di tengah dunia. Tindakan kemenakan Paulus ini, kiranya menjadi teladan bagi kita. [Pdt. Tunggul Barkat]

REFLEKSI:
Nyatakanlah kebenaran, sekalipun suaramu tergetar.

Ayat Pendukung: Mzm. 142; Am. 9:1-4; Kis. 23:12-35
Bahan: Wasiat, renungan keluarga.

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom dengan tanda (**) wajib diisi.

Arsip kategori Renungan Harian
 • Rumah Doa
  Lukas 19:45-48
  Kata-Nya kepada mereka: “Ada tertulis: Rumah-Ku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. (Luk. 19:46) Di sepanjang pelayanan-Nya,...
 • Jangan Keras Kepala
  “Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti...
 • Roh Di Dalammu Lebih Besar
  1 Yohanes 4:1-6
  Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh yang ada di dalam kamu...
 • Menilai Zaman
  Matius 24:15-27
  “Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?” (Luk. 12:56)...
 • Jangan Terkecoh
  Matius 24:15-27
  “Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya...