Merayakan Kebaikan Tuhan

Yesaya 61:10-62:3; Mazmur 148; Galatia 4:4-7; Lukas 2:22-40

Belum ada komentar 109 Views

Pengalaman hidup adalah pengalaman mengalami kebaikan Tuhan. Setiap hari kebaikan Tuhan dinyatakan bagi kita. Namun sering kali tidak peka melihat kebaikan Tuhan sebab kebaikan-Nya telah kita definisikan menurut kehendak dan keinginan diri kita sendiri. Definisi dan kategori kebaikan yang kita buat menghalangi kita untuk melihat dan merasakan kebaikan Tuhan diluar segala pemikiran kita.

Yesaya menaikkan sorak sorai syukurnya atas pekerjaan Tuhan dalam kehidupan umat di tengah situasi pembuangan yang mereka alami. Yesaya bersorak untuk kebaikan Tuhan yang memulihkan umat dari segala kehancuran dan keterserakannya. Karya kebaikan Allah atas hidup umat menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain.

Di dalam Lukas kita melihat ungkapan syukur yang dinyatakan Simeon dan Hana atas karya Tuhan yang dinyatakan dalam diri Yesus. Mereka melihat karya keselamatan Allah dalam diri Yesus yang masih kanak-kanak. Penyataan ini melegakan mereka sehingga dengan penuh syukur mereka memuliakan Allah yang berkarya di antara manusia.

Yesaya, Simeon, dan Hana adalah orang-orang yang merayakan kebaikan Tuhan dalam pengalaman sejarah sebuah bangsa. Mereka merayakan kebaikan Tuhan yang nyata menjadi sumber kekuatan dan kegembiraan. Mereka merayakannya justru pada saat mereka belum mengalaminya. Israel masih di tanah pembuangan. Yesus masih kanak-kanak dan belum memulai misi-Nya. Namun mereka terbuka dengan rancangan Allah jauh melebihi apa yang mereka pikirkan.

Tahun 2017 akan segera berakhir berganti menuju 2018. Pergantian ini bukan sekedar pergantian angka. Pergantian ini menyimpan begitu banyak pengalaman-pengalaman dari kebaikan Tuhan yang perlu dirayakan senantiasa. Perayaan itu memberikan dampak kegembiraan dan sukacita. Perayaan kebaikan Tuhan di dalam hidup mengajarkan kita untuk selalu bergantung dan peka terhadap cara Allah yang menyentuh kehidupan kita dengan cara yang tidak terduga bahkan dari pengalaman yang terpahit sekalipun.

DVA

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom dengan tanda (**) wajib diisi.

Arsip kategori Khotbah Minggu
 • Berbahagia walau….
  Lukas 6: 17-26
  Ungkapan “berbahagialah” mengingatkan kita pada pengajaran Tuhan Yesus tentang “Kotbah di Bukit”. Sebutan berbahagialah mereka yang miskin, yang lapar...
 • Melihat Karya Tuhan melalui Kegagalan
  Lukas 5: 1-11
  Kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita, sering menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjauhkan kita dari mimpi masa depan yang...
 • MUKJIZAT
  Yohannes 2:1-11
  Di dalam kisah Yesus mengubah air menjadi anggur di perkawinan Kana, muncul catatan sangat penting, yaitu di dalam ayat...
 • Berpartisipasi ke dalam Peristiwa Trinitas
  Lukas 3:22
  Peristiwa pembaptisan Yesus merupakan sebuah peristiwa Trinitarian. Artinya, di dalam peristiwa itu, ketiga Pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh...
 • Keajaiban Natal: Keajaiban Persahabatan
  Luk. 1:39-55
  Pernahkah saudara pergi dalam keadaan hamil ke pegunungan tanpa kendaraan yang memadai? Maria pernah. Dia pergi ke seorang sahabat...
Kegiatan